MatMedSmak

Måltidene er en viktig del av vårt pedagogiske arbeid!

MatMedSmak er navnet på måltidskonseptet vårt i Norlandia. Mattilbudet skal alltid være i henhold til næringsmiddellovgivningen og myndighetenes retningslinjer for mat og måltider i barnehagen. Vi tilrettelegger for barn med spesielle behov, og tar alltid hensyn til allergier og matintoleranse.

Måltidene hos oss skjer i en hvor og er en arena for samhandling og felleskap, med personalet som gode rollemodeller. Et inkluderende fellskap og den gode samtalen rundt matbordet, er en av flere veier mot danning og barnet som verdensmedborger.

I Norlandia Andungen legger vi tilrette for at alle skal få oppleve matglede. Barna medvirker i mat og måltidsaktiviteter slik at de motiveres til å spise sunn mat og få grunnleggende forståelse for hvordan sunn mat bidrar til en god helse. Barna bidrar aktivt i tilberedning av mat og deltar under hele prosessen. Små og store spiser måltider sammen, og det bidrar til relasjonsbygging på tvers av alder og gode læringssituasjoner.

I tillegg er vi en matpakkefri barnehage. I mai 2019 begynte vi å bake brød selv, og serverer ferske brød og rundstykker til alle våre brødmåltid. Det serveres 3 varmmåltider pr. uke, med en variert meny med både kjøtt, fisk og vegetar. Vi lager også varmmat på bål når vi er på tur. Barna får også frukt og grønnsaker til alle måltider. 

Vi arrangerer hvert år foreldremiddager i barnas årskull, det er en fin arena for å knytte nye relasjoner for både barn, foreldre og personal. Bursdager blir markert med smoothie eller fruktfat, etter hva barna ønsker.

 

Link til retningslinjer fra Sosial - og helsedirektoratet:

Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen- Sosial-og helsedirektoratet