Planleggingsdager 2020 -2021

Disse dagene er barnehagen stengt for barn og foreldre.

Planlegginsdager for høsten 2020

1. 17. september

2. 18. september

 

 

Planlegginsgdager for våren 2021

3. 4. januar

4. 19. februar

5. 14. mai