Samarbeid og medvirkning

Et tett og godt samarbeid mellom hjem og barnehage er viktig for oss.

Den daglige kontakten mellom hjem og barnehage er for oss veldig viktig. Både med hensyn til infromasjonsutveksling, men også i relasjonsbyggingen mellom barn - personale - foreldre.

Barnehagen har minimum 2 foreldremøter pr barnehageår. Det kan være informasjonsmøte, temamøte, foredrag etc.

Barnehagen gjennomfører også 2 foreldrekonferanser pr barnehageår.

Tradisjoner som for oss er blitt viktige i møte mellom hjem og barnhage er bl a; Foreldrefest med innsamling til Impande, Lucia, Norlandia Quest markering, foreldremiddager, påskelunsj og vårens sommeravslutning.

Det gjennomføres jevnlige brukerundersøkelser som følges opp i personalgruppen og samarbeidsutvalget.