Årsplan

Årsplanen er utarbeidet av pedagogiske ledere på avdelingen og daglig leder.

Med utgangspunkt i Rammeplan for barnehager fastsetter samarbeidsutvalget (SU) årsplanen for barnehagens pedagogiske virksomhet.

 

 

 

Plan for ovegang Bhg-skole