Rammeplan og de 7 fagområdene

Barnehagen skal gi barn grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle områder. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter. (Barnehageloven §2 Barnehagens innhold)

Rammeplan for barnehager beskriver 7 fagområder som barnehagen skal formidle til barna.

  • Kommunikasjon, språk og tekst

              Tidlig språkstimulering etc

BRAVO leken - ET BARN SOM LÆRER TIDLIG, LÆRER RASKERE OG MER SENERE I LIVET !

Språkleken BRAVO har 6 grunnprinsipper:

høyt tempohøy intensitetglede og entusiasmetidlig startforventning om utviklingmengder med informasjon

Les mer på www.bravoleken.no

  • Kropp, bevegelse og helse

              Helsefremmende barnehage, kosthold etc

  • Kunst, kultur og kreativitet

              Inntrykk må få uttrykk

  • Natur, miljø og teknikk

              Naturopplevelser,Nordtun Gård etc

  • Etikk, religion og filosofi

              Inntrykk må få uttrykk, verdier og holdninger etc

  • Nærmiljø og samfunn

              Medvirkning, lokalmiljøet, tradisjoner etc

  • Antall, rom og form

              Lek, eksperimentering, hverdagsaktiviteter etc

       

 Progresjonsplan finner du i vår årsplan Årsplan 2017