Vår pedagogikk

Med livslang lyst til lek og læring i Andungen Barnehage

I Andungen vektlegger vi:

  • Barns medvirkning - barna i vår barnehage skal ha rett til å uttrykke seg og ha innflytelse på alle sider ved sitt liv.
  • Lek - gjennom leken skaffer barna seg erfaring. Lek og fantasi er med på å berike livet. Leken er det konstante beviset på at barnet lever og skaper.
  • Dokumentasjon - for å sikre at hvert enkelt barn får et godt tilbud benytter vi dokumentasjon i det daglige på tavla (pedagogisk dokumentasjon med tekst og bilder).
  • De voksne - ser hvert enkelt barn. "å se" betyr for oss at den voksne legger fra seg sine egne behov, ved å være fysisk og psykisk tilstede for barnet. Vi har fokus på den atferden som er ønsket og vier den størst oppmerksomhet. Positivt fokus - sosial og emosjonell kompetanse - relasjonsbygging - ros og oppmuntringer viktig for oss å etterleve.
  • Fysisk aktivitet - vi er en helsefremmende barnehage. Fysisk aktivitet, naturopplevelser og kosthold er for oss viktig. Nordtun Gård er vår partnerskapsbedrift. Neste års skolestartere besøker gården flere ganger årlig.
  • Inntrykk må få uttrykk - kunst - fantasi - kreativitet - filosofi - drama