Baser

Norlandia Andungen har to baser.

På Solstrålen er det barn i alderen 1-3 år og på Krummeluran er det barn i alderen 3-6 år.

De ansatte på de respektive basene finner du en oversikt over under fanen "ansatte".

Nytt fra barnehageåret 2015-2016 er at barnehagen har 4 t i Norlandiahallen pr uke. Vi benytter oss av dette 2 timer 2 dager i uka.