Om Norlandia Andungen barnehage

Andungen Barnehage ligger sentrumsnært på Andenes i Andøy kommune, samtidig som den ligger nært strand/hav og spektakulær natur.

Barnehagen er bygd for hørselshemmede og er derfor godt tilrettelagt mht støy.

Vi er opptatt av kosthold og fysisk aktivitet. Barna får all mat i barnehagen - vi er en "sukker" redusert barnehage.

De eldste barna i barnehagen er ute i naturen minimum 2 dager i uka. Der lages det mat og barna utforsker naturen med hele kroppen.

Barnehagen har et kupert uteområde som er et pluss for den daglige fysiske aktiviteten også for de mindre barna. Fjæra ligger nært og benyttes ofte.

Barnehagen har en partnerskapsbedrift; Nordtun Gård. Der har de eldste barnehagebarna flere besøk årlig.

http://nordtungard.no

Språkleken BRAVO brukes i det daglige. Alle barna deltar på BRAVO runder minimum 2 g pr.dag.

Link til Norlandiabarnehagene på facebook:
https://www.facebook.com/pages/Norlandia-Barnehagene/230620783754418 

Link til blogg om Norlandiabarnehagene:
www.Norlandiabarnehagene.blogspot.no