Trafikksikker kommune

Barn har rett på en trygg og god oppvekst, der trafikksikkerhet inngår. Trafikksikkerhet er de voksnes ansvar, og vi er rollemodeller for den oppvoksende generasjon. Hvis holdninger og vaner etablerers tidlig vil det være letter å tenke trafikksikkerhet videre i livet. Barn er trafikanter hver dag, enten som passasjer, fotgjenger og etter hvert syklister.

Barn har rett på en trygg og god oppvekst, der trafikksikkerhet inngår. Trafikksikkerhet er de voksnes ansvar, og vi er rollemodeller for den oppvoksende generasjon. Hvis holdninger og vaner etablerers tidlig vil det være letter å tenke trafikksikkerhet videre i livet. Barn er trafikanter hver dag, enten som passasjer, fotgjenger og etter hvert syklister.

Trafikk er nå integrert som en del av rammeplanen gjennom fagområdet nærmiljø og samfunn.

I rammeplanen står det «Gjennom arbeid med nærmiljø og samfunn skal barnehagen bidra til at barna utforsker ulike landskap, blir kjent med institusjoner og steder i nærmiljøet og lærer å orientere seg og ferdes trygt.»

Det betyr at trafikksikkerhet blir en tydeligere del av barnehagehverdagen.

 

Link til Trafikksikker plan for Andøy kommune:

 

TRAFIKKSIKKERHETS ARBEID I BARNEHAGER