Ansatte

Barnehagens ledelse

Linn Therese Markussen

Stilling: Daglig leder

Linn er daglig leder i Norlandia Andungen, og tok over jobben fra desember 2017. Linn har jobbet som pedagogisk leder siden 2014, og vært ansatt siden høsten 2013. Hun er utdannet barnehagelærer med friluftsliv som fordypning, samt 30 studiepoeng spesial pedagogikk.

Krummeluran

Jenny Ridola Høyning

Stilling: Barnehagelærer
jennyhoyning@outlook.com

Jenny er barnehagelærer på avdeling Krummeluran for barn 3-6 år.

Karoline Spjelkavik Elvan

Stilling: Pedagogisk leder
416 60 795
karolinespje@hotmail.com

Karoline er utdannet barnehagelærer, med fordypning i mangfold og mestring.Hun er nyansatt som pedagogisk leder på Krummeluran, basen 3-6 år.

Ragnhild Rasmussen

Stilling: Barnehagemedarbeider
417 55 554
rasmussen.ragnhild@gmail.com

Ronny Rones

Stilling: Barnehagemedarbeider

Begynte hos oss 1 april 2017. Ronny har over 20 års erfaring fra barnehage. De fleste av disse årene har han jobbet i Norlandia Kvitungen barnehage i Tromsø.

Solstrålen

Caroline Nilsen

Stilling: Barnehagelærer

Caroline er nyutdannet barnehagelærer, og begynner på avdeling Solstrålen mars/april 2021.

Mathilde Lyså Nordheim

Stilling: Barnehagemedarbeider

Mathilde begynte i Norlandia Andungen i april, og skal være hos oss barnehageåret 2019-2020. Hun jobber på avdeling Solstrålen, basen for 1-3 år.

Lill Inger Dahle

Stilling: Barnehagelærer

Lill har vært i Andungen siden høsten 2009. Lill er barnehagelærer på Solstrålen på dispensasjon barnehageåret 2018 - 2019. Lill er utdannet somatisk hjelpepleier. Tidligere arbeidet ved Åsevangen/Boligbasen på Åse.

Gørild Alsos

Stilling: Barnehagemedarbeider

Gørild jobber på Solstrålen, basen for 1-3 år. Hun har jobbet i Norlandia Andungen siden 2014.